Boesten City Development

Proces- en projectmanagement met open vizier

Ontwerp: unstudio.
  • Lukt het u niet om een gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen?
  • Wilt u als opdrachtgever een “boost” geven aan een project of proces?
  • Of heeft u tijdelijk extra personeel nodig?

Boesten City Development helpt u daarbij!

Wat ik doe

Ik zet me in voor organisaties die via verantwoorde gebiedsontwikkeling een goede leefomgeving willen realiseren. Verantwoord door een goede balans te ontwikkelen tussen people, planet en profit. Dit doe ik met open vizier en verstand van zaken.

Gebiedsontwikkeling kan gaan over woon-, werk, centrum-, stationslocaties of combinaties ervan. Van stad tot platteland. Door mijn ruime ervaring heb ik kennis van vrijwel alle aspecten van de gebiedsontwikkeling, overzie daardoor makkelijk het geheel en kan van daaruit op juiste wijze effectieve interventies plaatsen. Heb aanvullend veel ervaring met het aansturen van multidisciplinaire programmaorganisaties en projectteams binnen een bestuurlijk-politieke context.

Je kunt mij inschakelen, op inhuur- of adviesbasis, voor:

  1. Het proces- of projectmanagement of directeursfunctie van een gebiedsontwikkeling van initiatieffase tot realisatie.
  2. Het opstellen van een ontwikkelvisie of strategie.
  3. Het uitvoeren van een risicoanalyse en / of het risicomanagement.

Als opdrachtgever wil je geen zorgen hebben over de opgaven waar je als organisatie voor staat. Je bent daarom op zoek naar een stevige adviseur die begrijpt wat voor jou als opdrachtgever belangrijk is. Dan ben je bij mij aan het juiste adres!

Nieuwsgiering wat ik voor je kan betekenen? Neem contact op voor meer informatie en een kennismakingsgesprek.

Projecten

Centrum­ontwikkeling Helmond

Centrum­ontwikkeling Helmond

Proces- en projectmanagement

Gebiedsontwikkeling kan complex zijn. Door de verscheidenheid aan belangen, complexiteit van wet- en regelgeving, het is kapitaalintensief en de looptijd is vaak meerjarig. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een gebiedsontwikkeling vast loopt of lastig op te starten is.

Vanzelfsprekend beschik ik over de kennis en kunde die je van een projectdirecteur, proces- en projectmanager verwacht. Belanghebbende identificeren, heldere doelen, resultaten en planningen hanteren, verwachtingen goed managen, het beste uit programmaorganisatie en projectteams halen en alert zijn op kansen op risico’s.

Als projectdirecteur, proces- en/ of projectmanager onderscheid ik me door mijn een brede inhoudelijke kennis van gebiedsontwikkeling aan te vullen met kennis van grondexploitaties en projectfinanciering, en te verbinden met persoonlijke kwaliteiten als omgevingsbewust, heldere communicatie, oplossingsgericht, strategisch en hands-on. Bovendien heb ik veel ervaring met het implementeren van innovaties in gebiedsontwikkeling. Het schakelen tussen bestuurders en directeuren enerzijds en anderszijds projectmederwerkers en burgers / ondernemers is misschien wel mijn sterkste kant.

Wanneer ik een opdracht aanneem begint dit met het scherp krijgen van de opgave samen met de opdrachtgever. Vervolgens ga ik aan de slag met de organisatie en partners om de strategie en aanpak uit te diepen en breng hen en het programma, proces of project in beweging met oog op het gewenst resultaat. Ik werk daarbij met open vizier gericht op  het kweken van onderling vertrouwen en enthousiasme voor de opgave.

Ontwikkelvisie en strategie

Een goed uitgedachte ontwikkelstrategie heeft vele voordelen. Het geeft de opdrachtgever de regie over het gehele proces van gebiedsontwikkeling en is toekomstgericht. Door het proces vooraf te doorgronden en strategische keuzes te expliciteren, wordt de koers helder in beeld gebracht. Dat geeft comfort.

Een goede ontwikkelstrategie gaat uit van een integrale benadering en geeft richting voor alle aspecten van gebiedsontwikkeling. Denk hierbij aan de samenwerkings-, financiele,  programmatische- en uitvoeringsstrategie waaronder de wijze van contracteren.

Samen met u stel ik de bouwstenen voor de ontwikkelstrategie vast. Het gaat dan om vragen als: wat beoogt u met de ontwikkeling? Welke stappen worden doorlopen in het proces? Welke partijen worden betrokken en welke verantwoordelijkheden hebben zij? Welke ontwerp- en ontwikkelvrijheid biedt de gemeente aan de markt? Hoe gaan partijen om met de aanleg van de openbare ruimte? En hoe borgen we een solide financiele strategie? Mijn aanpak gaat uit van het vroegtijdig expliciteren van dit soort overwegingen en het maken van strategische keuzes. Dit alles met oog op het gewenst resultaat en effect.

Hierdoor ontstaat grip op het ontwikkelproces. Als ervaren project- en procesmanager help ik u daar graag bij!

Risicomanagement

Gebiedsontwikkeling kan complex zijn en met een hoog risicoprofiel. Toch worden risicoanalyses nog altijd te weinig opgesteld, laat staan het continue en bewust managen van deze risico’s.

Wanneer u mij inschakelt breng ik, samen met het projectteam en via een heldere werkwijze de risico’s van uw project in beeld. Het is belangrijk dat niet alleen de projectmanager of risicomanager kennis heeft van de risico’s maar ook het projectteam en de opdrachtgever(s).

Eerst inventariseren we welke risico’s er zijn op zowel projectniveau. De volgende stap is om de impact van de risico’s te kwantificeren door het gevolg en de kans van optreden in te schatten. De derde stap is om te kijken hoe we de risico’s kunnen beheersen. Welke maatregelen kunnen we treffen om de risico’s te verkleinen of weg te nemen? Het risicoprofiel in kaart gebracht.

Het is van belang deze cyclus van stappen meerdere malen per jaar te doorlopen om te zorgen dat uw risicoanalyse actueel is. Het liefst elk kwartaal. Zo borgen we structureel het managen van de risico’s in uw organisatie. Ik help u daar graag bij.

Over Pieter

Proces- en projectmanagement van gebiedsontwikkeling; van binnenstedelijk tot platteland. Dat is mijn vak! Dat heb ik geleerd op de opleiding Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. En natuurlijk via jarenlange werkervaring. De eerste jaren als consultant bij een adviesbureau gespecialiseerd in grondbeleid en exploitaties. Later als project-, procesmanager en projectdirecteur van ruimtelijk economische opgaven bij de overheid. Met een specialisatie in gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke ontwikkeling.

Waarom vind ik mijn vak zo leuk? Omdat het concrete resultaten oplevert en zichtbaar positief bijdraagt aan de leefomgeving van mensen. In elke organisatie treft je weer andere mensen en elk opdracht heeft nieuwe uitdagingen. Dat houdt me enthousiast, scherp en zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf en het team haal voor de opdracht.

Ik …werk hands-on .…(onder)handel strategisch…zorg voor structuur, overzicht en inzicht …maak ingewikkelde situaties begrijpelijk.…ben betrokken, transparant en omgevingsbewust…..zorg voor draagvlak….zet het team in zijn kracht….zorg voor resultaten….werk makkelijk samen….. en afspraak is afspraak.