Centrum­ontwikkeling Helmond

In de rol van procesmananger in 2015 gestart met een ontwikkelproces van een nieuwe centrumvisie, nodig als gevolg een sterk veranderde retailmarkt en financiële crises. Het eerste jaar omvatte vooral werkzaamheden die verband hielden met het zorgvuldig ontbinden van bestaande ontwikkelcontracten en het toenmalige Centrumplan (na 15 jaar). In 2016 gestart met het opstellen van een nieuwe visie op het centrum, via een intensief participatietraject met inwoners, corporaties en ondernemers, vastgoedeigenaren en bestuurders. Na het vaststellen van het Centrumperspectief in 2017 het uitvoeringsprogramma- en organisatie ontwikkeld. Aan deze onderdelen leiding mogen geven in de rol van programmamanager. Daarbij ook verantwoordelijk voor de interne en externe benodigde processen met stakeholders.

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma waren de aanpak van leegstand in de binnenstad via uiteenlopende instrumenten en de ontwikkeling van enkele grotere woningbouwontwikkelingen binnen het centrumgebied zoals de realisatie van 250 appartement aan de kanaalzone inclusief park en renovatie supermarkt. Plus de herontwikkeling van woonbuurt van circa 200 corporatiewoningen.

Kernwoorden; proces- en programmamanagement, visieontwikkeling, ontwikkelstrategie, participatieproces, centrumvisie, uitvoeringsprogramma, contractvorming en onderhandelen, herinrichting openbare ruimte, bestuurlijke processen en verbinden.

Share This