Brandevoort

Een (VINEX) grote woningbouwlocatie (6000 woningen) die in samenwerking met een ontwikkelende partij wordt gerealiseerd. Vanuit mijn rol geef ik leiding aan de projectorganisatie met als doel het tijdig voldoende woningbouwplannen realiseren, bewaken grondexploitatie, afstemming met contractpartner(s) en vanzelfsprekend de bestuurlijke contacten.

In de periode 2019 -2021 heb ik de volgende werkheden gecoördineerd:

Ontwikkeling en realisatie van circa 600 woningen samen met projectteam en ontwikkelaars.

  • Begeleiden en toetsen gebouwontwerpen van Schetsontwerp naar Definitief Ontwerp.
  • Ontwerp en realisatie openbare ruimte en groenzone.
  • Opstellen en onderhandelen over grondverkoopcontracten.
  • Bewaken bouwclaimcontract en grondexploitatie.
  • Bestuurlijke afstemming.

Kernwoorden; projectmanagement, gebiedsontwikkeling, woningbouwplannen, openbare ruimte, bestuurlijk proces, grondexploitatie, grondverkoopcontracten, onderhandelen, externe relaties.

Share This