Brainport Smart District

In de rol van projectdirecteur gebiedsontwikkeling (namens de Stichting Brainport Smart District en gemeente Helmond) verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling en realisatie van de “wijk van de toekomst”. Hier wordt gebouwd aan 2100 woningen, 8 ha bedrijventerrein en 500 tijdelijke woningen.  De nieuwste inzichten, technieken en experimenten op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie, water en circulariteit worden hier ingezet om een duurzame, gezonde en inclusieve woonomgeving te creëren. Bewoners spelen een centrale rol bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

De afgelopen jaren zijn de eerste ideeen vertaald in een visie, programmalijnen, een masterplan en innovatief beeldkwaliteitsplan.  Parallel is het planologisch kader (Chw bestemmingsplan), een grondexploitatie en innovatiefinanciering ontwikkeld. Gelijktijdig aan deze kaderstellende documenten zijn met 30 consortia intentieovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten gesloten gericht op de bouw van de eerste 1000 woningen. De eerste 50 tijdelijke woningen zijn inmiddels opgeleverd binnen een jaar.

Binnen dit project wordt gewerkt met een afzonderlijk Kwaliteitsteam.

Voor meer informatie over dit project kijk op www.brainportsmartdistrict.nl.

Kernwoorden: Proces- en projectmanagement, leidinggevende, visie- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw, grondexploitatie, (bewoners)participatie, financieringsstrategie, contractvorming en onderhandelen, aansturing projectorganisatie / stichting BSD , bestuurlijke processen en omgevingsmanagement.

Share This