Automotive Campus

Op de Automotive Campus werken inmiddels meer dan 1.250 mensen – waaronder zo’n 600 studenten – aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst. Dat doen zij binnen toonaangevende bedrijven, kennisinstituten, innovatieve start-ups en onderwijsinstellingen op het gebied van automotive. In amper vijftien jaar tijd is de campus uitgegroeid tot dé nationale en internationale hotspot op het gebied van green mobility en smart mobility.

Als procesmanager, en later projectmanager, heb ik mijn bijdrage geleverd aan het begin van deze ontwikkeling door een gebiedsvisie en uitvoeringsagenda te ontwikkelen en partijen samen te brengen. Later met het opstellen van een ruimtelijk ontwikkelplan met bijhorend stedenbouwkundig plan en grondexploitatie. In deze periode is het gelukt om mede-investeerders te vinden voor de Automotive Campus (Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, Provincie Noord-Brabant, ontwikkelaars, Automotive NL en beleggers) waardoor er niet alleen een integraal ontwikkelplan lag, maar tevens een financiële basis om de uitvoering te starten en bijbehorende samenwerkingsorganisatie. 

Kernwoorden;  procesmanagement, visieontwikkeling, stedenbouwkundig plan, ontwikkelstrategie, grondexploitatie, verwervingen, contractvorming, verbinden.

Share This