Voormalig Philips terrein Roermond ARCADIS web

Roermond

In de rol van interim projectmanager namens de gemeente Roermond verantwoordelijk voor diverse ruimtelijke projecten.

1. Herontwikkeling voormalige V&D locatie aan het Munsterplein

De herontwikkeling van de V&D locatie is in het kader van de bestrijding van (commerciële) leegstand en toevoegen van levendigheid in de stad belangrijk. Dit mede ingegeven door de unieke ligging in de binnenstad aan het Munsterplein. Met deze herontwikkeling wordt de leegstand aangepakt en 175 woningen toegevoegd op een unieke locatie in Roermond.

Samen met de ontwikkelaar is een haalbaarheidsonderzoek verricht (programmatisch, ruimtelijk, economische en maatschappelijk), een goede omgevingsdialoog gevoerd en overeenkomst gesloten.

2. Wijkontwikkelingsplan Donderberg

Een samenwerking van Provincie Limburg, gemeente Roermond en de corporaties Wonen-Zuid en Wonen Limburg welke zich richt op de duurzame verbetering van de wijk; sociaal, economisch en fysiek. De samenwerkende partijen geven invulling aan een investeringsprogramma, aangevuld met initiatieven uit de wijk van bewoners en organisaties. Vanuit mijn rol het gemeentelijke aanspreekpunt en manager voor de ruimtelijk-fysieke projecten. Zoals de herontwikkeling van de openbare ruimte en sloop/nieuwbouw van circa 200 corporatiewoningen.

3. Herontwikkeling Philipsterrein 9 ha

Een privaat initiatief voor de herontwikkeling van een voormalig Philipsterrein van 9ha. Het stedelijk programma omvat de ontwikkeling van circa 450 woningen voor diverse doelgroepen en de realisatie van circa 40.000 m2bvo economisch en cultureel programma. Bij deze ontwikkeling staat naast de samenwerking met de private partner, die met de omgeving centraal. In mijn periode is de gebiedsvisie doorontwikkeld naar stedelijk programma en stedenbouwkundig structuurplan met bijbehorend haalbaarheidsanalyse, economisch en maatschappelijk. Parallel worden voor verschillende fasen van de ontwikkeling planologische instrumenten ontwikkeld, permanent en tijdelijk.

Kernwoorden: Proces- en projectmanagement, visie- en gebiedsontwikkeling, stedenbouw, (bewoners)participatie, contractvorming, bestuurlijke processen en omgevingsmanagement.

Share This